fbpx

Nagy Júlia publikációi, tudományos kutatási összefoglalók, előadások

Önálló könyvek

 1. A színjátszó iskola a XVII-XVIII. században: Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon = School Staging Plays: School theatres, popular and professional stage in seventeenth and eighteenth century in Hungary. Ajánló bibliográfia. Budapest: Universitas, 1998.
 1. Református kollégiumi irodalom a 18-19. században. Press Publica Kiadó, 2000.
 1. „Mennyei Parnasszus” : Sárospataki diákok halottbúcsúztató versei. [közread. a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei]. 2004.
 1. A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei. Miskolc, Gradatio, 2004. 16 p.

Általa szerkesztett kiadványok

 1. A XVII-XVIII. századi magyarországi iskolai színjátszás bibliográfiája, 1998-2009 / szerk. Szedmák Andrea ; az anyagot gyűjtötte Szedmák Andrea, Nagy Júlia ; [közread. a] Protea Kulturális Egyesület. [Budapest] : Protea Kult. Egyes., 2009.
 2. Bacchus földje : képek Tokaj-Hegyalja múltjából : a Tourinform Tokaj történelmi, művelődéstörténeti folyóirata. 2006-2007.

Folyóiratokban, tanulmánykötetekben megjelent legfontosabb publikációk
(nem téma szerinti válogatásban, a teljesség igénye nélkül)

 1. A Sárospataki Ifjak Könyvtára. In: Győri Iskolatörténeti Millennium ’96. Tanulmánykötet. A magyar iskola ezer éves jubileuma alkalmával Győrben, 1996 április 1-2-3-án az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán rendezett Nemzetközi Művelődés- és Neveléstörténeti Konferencia anyaga. Győr, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, 1996. 159­-170.
 1. Az olvasóegyletek a sárospataki kollégiumban. In: Magyar Könyvszemle. 1997 / 4. 455-461.
 1. Az Akadémiai Ifjak Olvasó Egylete. In: Könyv és könyvtár XVIII.: Kovács Máté emlékének / Szerk. Suppné Tarnay Gyöngyi. Debrecen: KLTE könyvtára, 1997. 115-125.
 1. A Sárospataki Református Lapok: A Sárospataki Református Főiskola kulturális és tudományos hetilapja. In: Magyar Könyvszemle. 1998 / 2. 125-135.
 1. A Schola Ludus és a magyarországi református iskolai színjátékok. In: Comenius és a Sárospataki iskola / Szerk. Ködöböcz József, Földy Ferenc, Csorba Csaba. Sárospatak, Magyar Comenius Társaság, 1997. 75-82. (Bibliotheca Comeniana VI.)
 1. Az iskolai könyvtár, a szaktanárok és a könyvtáros. Kapcsolataik, együttműködésük lehetőségei. In: Módszertani Lapok: Könyvtárhasználattan. 1998. május. (4. évf. 4. sz.) 17-24.
 1. Tanárok, diákok és a könyvtár régen és ma. In: Olvasásfejlesztés az iskolában és könyvtárban / szerk. Nagy Attila. Budapest-Sárospatak, HUNRA, 1999. 37-44.
 1. Szathmári Király József beszélgetése Szent Péterrel. In: Irodalomtörténeti Közlemények 1999. 3-4. 468-480.
 1. XVII-XVIII. századi református iskoladrámáink szerepe a nevelésben és oktatásban. In: Magyar Pedagógia. 1999. / 4. 375-387.
 1. Halottbúcsúztatók a színpadon. In: A Magyar színház születése / szerk. Demeter Júlia. Miskolc. 47-53.
 1. Barokk színház – barokk dráma. Az 1994. évi egri Iskoladráma és barokk című konferencia előadásai. Szerk. Pintér Márta Zsuzsanna.- Recenzió. In: Irodalomtörténeti Közlemények. 2000 / 1. 252-256.
 1. Szerk. Komáromi Gabriella. – Recenzió. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2000 / április. 54-58.
 1. Segített a könyv, a mese: Vallomások életről, olvasásról, irodalomról. / szerk.Bartos Éva. – Recenzió. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2000 / június
 1. School dramas in the Education in the Past and nowadays. In: Identity and Diversity in Literacy Development: Proceedings of papers. Ed. Peter Gavora and Ol’ga Zapotocna. Pozsony: Slovak Reading Association, 2000. 147-151.
 1. Könyv és nevelés. Nemzetközi konferencia Spanyolországban. In: Könyv és Nevelés. 2000/4. 125-127.
 1. Könyvtáregyletek a Kollégium akadémiai tagozatán. In: Pataki téka: Theca Patachiana, civitas bibliothecarum. Sárospatak a könyvtárak városa. A 800 éves város könyvtárai / szerk. Kiss Endre József. Sárospatak: Zrínyi Ilona Városi Könyvtár, 2001. (A sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár kiadványai 2.) 69-85.
 1. A kollégiumi könyvtár a XVIII. században. In: Pataki téka: Theca Patachiana, civitas bibliothecarum. Sárospatak a könyvtárak városa. A 800 éves város könyvtárai / szerk. Kiss Endre József. Sárospatak: Zrínyi Ilona Városi Könyvtár, 2001. (A sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár kiadványai 2.) 133-139.
 1. A kollégiumi könyvtár a XIX. században. In: Pataki téka: Theca Patachiana, civitas bibliothecarum. Sárospatak a könyvtárak városa. A 800 éves város könyvtárai / szerk. Kiss Endre József. Sárospatak: Zrínyi Ilona Városi Könyvtár, 2001. (A sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár kiadványai 2.) 140-156.
 1. School dramas or school books in dialogues? In: Pedagogica Historica. 2001.
 1. Református kollégiumi irodalom a XVIII. században. In: a 2000. évi Doktoranduszok Fóruma előadásai. Miskolc.
 1. Schools in 17-18th century Hungarian College Literature. In: a MicroCAD’2001 konferenciakötet, Kedves Csabával közösen írt előadás.
 1. Halottbúcsúztató versek Sárospatakon Kazinczy diákkorában. In: Széphalom 11., 2001. 83 – 92.
 1. Történelemoktatás drámajátékkal : 18. századi történelmi drámák a jezsuita nevelés és oktatás szolgálatában. In: Iskolakultúra, 2003. (13. évf.) 3. sz. 110-121. old.
 1. Bolyongó könyvek : a szatmárnémeti Hildegárd templomban őrzött ferences könyvtár kincsei. In: Magyar könyvgyűjtő, 2004. (4. évf.) 5. sz. 16-18. old.
 1. Az iskolai színjáték a 18. századi nevelés-oktatásban. In: Iskolakultúra, 2004. (14. évf.) 1. sz. 41. old.
 1. A középkor könnyűzenéje. In: Iskolakultúra, 2004. (14. évf.) 3. sz. 83. old.
 1. „Mert az igyeksző gyertyát gyújt a másik gyertyájánál,…” : pataki diákok könyvtárai a 18. században. In: Magyar könyvgyűjtő, 2004. (4. évf.) 10. sz. 4-5. old
 1. Olvasóegyletek a Sárospataki Kollégiumban : képek a Sárospataki Kollégiumban működő olvasóegyletek életéből (1832-1950). In: Magyar könyvgyűjtő, 2004. (4. évf.) 9. sz. 12-14. old.
 1. Hitvitázó drámák a 16-18. században. In: „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne…” : tanulmányok XVI-XIX. századi hitvitáinkról / szerk. Heltai János, Tasi Réka ; [közread. a] Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. Miskolc, ME BTK, 2005. p. 217-223.
 1. A Tokaji történelmi borvidék turisztikai fejlesztései. In: Örökségértékek és turizmusfejlesztés: a Tokaj-hegyalja – Zemplén örökségértékei és az ezekre alapozható gazdaság-és turizmusfejlesztés témakörében szervezett tudományos szimpózium tanulmányai. Szerk. Dankó László. Sárospatak, 2011. 160-174. (Gergely Miklóssal közös tanulmány)
 1. Nyolc érdekesség a magyarországi TDM-ek online jelenlétéről. In: turizmus.com. Link: https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/nyolc-erdekesseg-a-magyarorszagi-tdm-ek-online-jelenleterol-1133247 (Elérés: 2019. 04. 18.)
 1. Szíve-lelke a TDM. In: Turizmus Panoráma. Online: https://turizmus.com/szemelyi-hirek/szive-lelke-a-tdm-1121049
 1. Nagy Katalin – Nagy Júlia: Minőségbiztosítás a desztinációmenedzsmentben – a Miskolci Mosoly Program. In: Marketingkaleidoszkóp 2016. pp. 22-40. Online: http://midra.uni-miskolc.hu/document/31239?docID=31239&setFontSize=big
 1. Ezért nem tudnak igazán sikeresek lenni a hazai TDM-ek. (2016. szept. 8.). In: http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/ezert_nem_tudnak_igazan_sikeresek_lenni_a_hazai_tdm_ek

Szakmai, tudományos konferenciák

A teljesség igénye nélkül, kizárólag az országos vagy nemzetközi jelentőségű konferenciákon elhangzott előadások, beszámolók

 

1996. április 1-3. Győr. Nemzetközi művelődés- és neveléstörténeti szimpózium. Előadás címe: A Sárospataki Ifjak Könyvtára.

1996. május 21-23. Miskolc. Iskolák, pedagógusok, diákok Magyarországon. Neveléstörténeti konferencia. Előadás címe: Az Akadémiai Ifjak Olvasó Egylete: Egy ifjúsági olvasó egylet.

1996. október. Debrecen. Kovács Máté Emlékülés. Előadás címe: Az Akadémiai Ifjak Olvasó Egylete.

1997. augusztus 27-30. Eger. A magyar színház születése c. konferencián elhangzott előadás: Halottbúcsúztatók a színpadon.

1997. november 3. Sárospatak. A Magyar Comenius Társaság és a Comenius Tanítóképző Főiskola által szervezett neveléstudományi konferencia. Előadás címe: A Schola Ludus és a magyarországi református iskoladrámák.

1999. május 28-29. Sárospatak. Tanárok, diákok és a könyvtár régen és ma. A HUNRA (Magyar Olvasástársaság) Olvasásfejlesztés az iskolában és könyvtárban című nemzetközi konferenciáján elhangzott előadás.

2000. július 6-8. Pozsony. Central European Conference on Reading – Unity and Diversity in Literacy Development. Előadás címe: School dramas in the education in the past and nowadays.

2000. augusztus 23-26. Eger. Szent és profán. A magyar színjátszás európai gyökerei c. konferencia. Előadásom címe: Csíksomlyói történelmi drámák.

2000. szeptember 6-8. Alcalá de Henares. Az ISCHE XXII. Világkonferenciája. Előadásom címe: School dramas or school books in dialogues? – Schola Ludus by Comenius and the Hungarian Calvinist school dramas)

2000.október 30.  Miskolc. Doktoranduszok Fóruma. Cím: Református kollégiumi irodalom a XVIII. században.

2001. március 1-2. Miskolc. MicroCAD ’2001. Schools in 17-18th century Hungarian College Literature. (közös előadás Kedves Csabával)

2001. május 9. Veszprém. Diskurzus a drámáról. Színjáték vagy dráma? XVIII. századi iskoladrámáink szövegvizsgálatának kutatási problémái.

2001. június 23-24. Fony. Kazinczy és a vallás. Halottbúcsúztató versek Sárospatakon Kazinczy diákkorában.

2001. július 12-15. Birmingham. Az ISCHE XXIII. Világkonferenciája. Előadás címe: Teachers and schools in the 17-18th Century School Literature. (közös előadás Kedves Csabával)

2005. december 8-9. Budapest. „Halandó nyelven a halhatatlanságról énekelni” – Halotti versek a sárospataki és a debreceni református kollégiumban a 18-19. század fordulóján. „‘s végre mivé leszel?” Tudományos konferencia Csokonai Vitéz Mihály halálának 200., és a Károli Gáspár Református Egyetem alapításának 150. évfordulója alkalmából

2011. május 20-21. Sárospatak. Gergely Miklóssal közös előadás. A tokaji történelmi borvidék turisztikai fejlesztései. Örökségértékek és turizmusfejlesztés c. konferencia

2012. május 15-16. Szilvásvárad. Közös úton, túl a múlton… együtt lépve cyber-térbe. VII. országos TDM konferencia

2012. december 7. Mór. Turisztikai jó gyakorlatok Európa világörökségi borvidékein. TDM jó gyakorlatok c. konferencia

2013. január 30. Mátraháza. Miskolc az Én városom, de most Neked adom. Észak-magyarországi turisztikai évindító szakmai nap

2013. május 23-24. Nyíregyháza. TDM szervezetek a Dunától keletre. IX. Országos TDM konferencia

2013. május 31. Miskolc – Mit jelent a fenntartható turizmus külföldön? – Jó gyakorlatok Nyugat-Európából. Access2Mountain konferencia

2014. május 28-30. Hajdúszoboszló. Online kutatás – online kommunikáció. XI. Országos TDM konferencia

2014. november 27. Budapest. Desztinációmarketing – I. Szolgáltatásmarketing konferencia. Fókuszban a Turizmus.

2014. december 11. Ungvár. Tourism development of Miskolc. Karpatská turistická cesta nemzetközi konferencia.

2015. szeptember 3. Miskolc. Közösségi Turisztikai Termékfejlesztés Miskolcon – 53. Közgazdász vándorgyűlés

2015. október 16. Beregszász.  Határokon átnyúló tematikus útvonalak és az élményközpontú turizmus. Társadalmi, kulturális és idegenforgalmi kapcsolatok a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia.

2015. december 4. Gyula. Desztinációs turisztikai kártyarendszerek Európában és Magyarországon. Országos TDM konferencia.

2016. március 31. Miskolc. Minőségbiztosítás a desztináció-menedzsmentben – a Miskolci Mosoly Program – Nagy Katalinnal közösen tartott előadás – A turizmusmarketing elmélet és gyakorlat szakmai találkozója c. konferencia, Miskolc, 2016. március 31.

2016. november 18. Budapest. „Smart” eszközök Miskolc turisztikai tájékoztató rendszerében. XVII. eLearning Fórum.

2017. augusztus 25. Hercegkút. Világörökség és turizmus (kerekasztal beszélgetés). A Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj, világörökségi terület 15 éves jubileuma

2017. október 6. Győr. Turisztikai brand kialakításának szerepe és hatása a helyi turizmusra. Fókuszban a régió turisztikai értékesítése c. konferencia

Kutatási összefoglalók

1996. december. Magyar Comenius Társaság pályázatára: A Schola Ludus és a református iskoladrámák. (Különdíjban részesült.)

1997. május. Budapest. Az olvasóegyletek szerepe a nevelés és az oktatás terén a Sárospataki Kollégiumban (1850-1950). Az ELTE TFK Neveléstudományi Tanszéke pályázatára készült dolgozat. (I. helyezés.)

1997. május. Budapest. A Sárospataki Ifjak Könyvtára állományváltozásai (1850-1896.). Tudományos ösztöndíjra készült pályamunka.

1997. december. A negyvennyolcadiki ifjúság álma: Az Akadémiai Ifjak Olvasó Egylete. Pályamunka a Magyar Nemzeti Múzeum Legújabbkori Adattára által kiírt pályázatra a XX. századi egyház- és kultúrtörténet kategóriában. (Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum különdíját nyertem.)

1998. július. “Gondolatok a könyvtárban”: Könyvtártani fejlődésünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc körüli időkben. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 1848-as pályázatára készült pályamunka a Tudományok fejlődése és az 1848-as forradalom kategóriában. (I. helyezés.)

1999 november. Jezsuita történeti drámáink szerepe a magyar és európai neveléstörténetben. A Faludi Ferenc Akadémia 400 éves a Ratio Studiorum pályázatára készült pályamunka. (I. helyezés)

2006    augusztus.       Az Irodalmi út – Borút – Tokaj – Világörökség kulturális útvonal megvalósíthatósági tanulmánya – statisztikai adatok, elemzések Tokaj és  borvidék helyzetéről, látnivalóiról

2006. TDM lépésről lépésre – a Tokaj-Zemplén desztinációban (munkaanyag a térségi TDM létrehozásához)

2009. A Tokaji Kistérség vonzerőleltára

Elektronikus kiadványok

– School and theatre – Iskola és színház CD-ROM, 2002 (Kedves Csabával közösen)

– A Rákóczi-család a Sárospataki Református Kollégiumban őrzött dokumentumok tükrében. Szerk. Kedves Csabával közösen. Miskolc, Gradatio, 2003.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

Bezárás